החזקת סכין, מה הדין?

מה דין העבירה החזקת סכין במערכת המשפט בישראל?

מערכת המשפט הישראלית רואה עבירות מתחום החזקת הנשק בחומרה רבה. האלימות פשתה ברחובות המדינה בשנים האחרונות, ובתי המשפט מכירים בתפקיד החשוב אשר הוטל עליהם, לפעול ולמגר את התופעה. פסיקות בעניינים אלו מתיחות לא אחת ביקורת חריפה על תופעת הסכינאות, ועניין זה זכה אף לכינוי – "מכת מדינה של ממש".

סכין, מהו?

חוק העונשין מגדיר סכין בסעיף 184 ככלי בעל להב המסוגל לחתוך ו\או לדקור.

ענישה בעבירות של החזרת סכין, מהי?

סעיף 186 לחוק העונשין קובע כי אדם אשר החזיק סכין מחוץ לביתו או לשם מטרה שאיננה כשרה, עלול לעמוד בפני עונש של עד חמש שנות מאסר בפועל.

כיצד מוכיחים שהחזקת הסכין הייתה למטרה כשרה?

נאשם אשר מעוניין להוכיח כי החזקת הסכין נעשתה על ידו לצורך מטרה כשרה, יהיה צריך לשכנע את בית המשפט כי הסכין אשר נמצאה בידו הייתה לצורך מטרה ספציפית ומוגדרת. כמו כן, ההלכה הפסוקה קבעה כי אדם אשר מחזיק סכין ללא כל מטרה מוגדרת, ייחשב כמי שהחזיק סכין למטרה שאיננה כשרה. זאת ועוד, אדם אשר מואשם בהחזקת סכין, אינו יכול לטעון כי החזיק את החפץ המסוכן לצורך מטרה ערטילאית כגון "סיכויי לשימוש בסכין במקרה הצורך".

החזקה לצורך הגנה עצמית, אימתי?

בתי המשפט קבעו בפסיקותיהם כי החזקתו של סכין לצורך הגדרה עצמית איננה נכנסת תחת המטריה של המטרות הכשרות. עם זאת, ההלכה הפסוקה הכירה בכך כי כל אימת שהנאשם יוכיח שחייו הינו בסכנה ממשית, באופן בו לא הייתה לו כל ברירה אלא להחזיק סכין באמתחתו, יכול שתוכר החזקה זו כמטרה כשרה.

נטל ההוכחה

נאשם אשר מעוניין לטעון כי החזקת הסכין באמתחתו נעשתה מתוך מטרה כשרה, יהיה חייב לעמוד בנטל הוכחה זה בבית המשפט. דהיינו, יהיה עליו לשכנע את בית המשפט, ברמה סבירה, כי החזקת הסכין נעשתה כדין ולמטרה כשרה. כל אימת שלא יעמוד נאשם בנטל זה, תונח העבירה הפלילית על כתפיו.

צרו קשר לכל שאלה

גלילה לראש העמוד
WhatsApp chat
דילוג לתוכן