החזקת סם לצריכה עצמית, מה הדין?

האם מותר לבצע החזקת סמים לצריכה עצמית?

פקודת הסמים המסוכנים אוסרת כל החזקה או שימוש בסמים לצריכה עצמית ושלא לצריכה עצמית. אולם, בשנים האחרונות אנו ערים למדיניות יותר מתירנית באשר להחזקת ושימוש סם לצריכה עצמית, וכיום הדבר אף בא לידי ביטוי גם בעבירות הגידול. במדריך שלהלן, נסביר אודות המדיניות הקשורה להחזקת סמים לצריכה עצמית.

פקודת הסמים קובעת כי החזקת סם מסוג קנביס במשקל 15 גרם ייחשב לצריכה עצמית, והעונש הקבוע בפקודה עד 3 שנים, להבדיל מהחזקה שלא לצריכה עצמית, הקובעת ענישה עד 20 שנות מאסר.

בשנים האחרונות אנו ערים למדיניות מקלה יותר בכל הנוגע להחזקת סם לצריכה עצמית, הנחיית פרקליט המדינה 4.1105 התוותה בראשית הדרך סוג של מדיניות חדשה באשר לדרך אכיפת החוק, ההנחיה קובעת כי בתפיסת הסם הראשונה אצל אדם נעדר כל עבר פלילי, וכאשר ברור כי מדובר בשימוש עצמי ראשוני, ניתן יהיה לסגור את התיק, בהתקיימות התנאים הבאים:

  1. הודאת החשוד.
  2. הגשת בקשה על ידי החשוד לסגור התיק באזהרה, לרבות התחייבות של החשוד לפיו הוא מפסיק להשתמש בסמים.
  3. היעדר רישומים בעבירות סמים ו/או עבירות אחרות

שינוי נוסף שניתן לראות בימים האחרונים נעוץ באימוץ מדיניות חדשה בכל הנוגע לשימוש עצמי – "מדיניות אי הפללה עצמית"

המשרד לביטחון פנים מאמץ מדיניות חדשה בכל הקשור לשימוש בקנאביס, לפיה האכיפה נגד המשתמשים בסם תעבור למתן קנסות מנהליים וייעשה שימוש בהפללה רק כמוצא אחרון.

בהתאם למתווה החדש, אדם שיימצא מחזיק בסם קנאביס במשקל של עד 15 גרם לא יטופל כלל בפן הפלילי אלא יושת עליו קנס או שעניינו יועבר למסלול סגירת תיק בהסדר מותנה.

סיכום המדיניות החדשה כלפי בגירים שייתפסו משתמשים בקנאביס:

בגיר אשר ייתפס מחזיק בקנאביס בפעם הראשונה יושת עליו קנס מנהלי ואם ייתפס בפעם השנייה – יושת עליו קנס כפול.

בגיר אשר ייתפס מחזיק בקנאביס בפעם השלישית – הטיפול בעניינו יועבר למסלול של סגירת התיק בהסדר מותנה, מבלי שיוגש נגדו כתב אישום, וזאת בתמורה להודייתו ולעמידתו בפיקוח שירות המבחן ו/או התחייבותו להימנע מביצוע עבירה בעתיד. כמו כן, במקביל תישקל אפשרות שלילת רישיון הנהיגה או שלילת רישיון הנשק שלו.

בגיר אשר ייתפס מחזיק בקנאביס בפעם הרביעית ומעלה – ייפתח לו תיק פלילי ותישקל האפשרות להגיש נגדו כתב אישום ולהעמידו לדין פלילי רגיל.

צרו קשר לכל שאלה

גלילה לראש העמוד
WhatsApp chat
דילוג לתוכן