חיפוש לא חוקי

תיקים פליליים רבים נולדים כתוצאה מחיפוש משטרתי לא חוקי, בעקבות אותו חיפוש מתגלות ראיות כדוגמת סכין, סמים, רכוש החשוד כגנוב ועוד, מה שיכול בסופו של יום להוביל להגשת כתב אישום.

מדריך זה יעסוק בשאלות האם המשטרה רשאית לבצע על עובר אורח חיפוש על כליו, האם ניתן לבצע חיפוש ברכבו של אדם, בביתו, אולם השאלה המרכזית האם אותו אזרח רשאי לסרב לחיפוש, ומה השלכות סירובו.

סעיף 25 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) מסדיר את סוגיית החיפוש על ידי המשטרה. ככלל, חיפוש יעשה מכוח צו שיפוטי של בית משפט. במקרה של צו, לא ניתן לסרב לביצוע החיפוש. אולם, יש לבדוק האם הצו חתום כדין, האם הכתובת המצוינת על גבי הצו, היא כתובת מושא החיפוש. סוגיה נוספת החלה בשעת חיפוש מכוח צו קשורה לעדים. סעיף 26 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) קובעת כי חיפוש יערך בפני שני עדים אשר אינם שוטרים, אלא שני עדים אוביקטיבים שהחשוד רשאי לבחור. לא אחת בתי המשפט פסלו ראיות אשר הושגו כתוצאה מחיפוש שנערך ללא עדים.

חיפוש ללא צו- המתבצע בדירה/עסק או במקום אחר מותנה בחשד סביר לביצוע עבירה מסוג פשע:

כפי שצוין מעלה, סעיף 25 לפסד"פ (מעצר וחיפוש) קובי כי שוטר רשאי להיכנס ולחפש בכל בית או מקום בהתקיימותם של 4 חלופות, ואלו הן:

(1)  יש לשוטר יסוד להניח שמבצעים שם פשע, או שפשע בוצע שם זה מקרוב;

(2)  תופש הבית או המקום פונה לעזרת המשטרה;

(3)  אדם המצוי שם פונה לעזרת המשטרה ויש יסוד להניח שמבוצעת שם עבירה;

(4)  השוטר רודף אחרי אדם המתחמק ממעצר או נמלט ממשמורת חוקית.

כמובן שהפסיקה בנושא של חיפוש זה קבעה כי לא מפסיק חשד שאינו מבוסס, על השוטר לבסס את חשדו כי אכן מתבצע באותו המקום עבירה מסוג פשע. יובהר, כי באם לשוטר ישנו חשד כי באותו מקום מתבצעת עבירה מסוג חטא או עוון, אזי שאסור לו לבצע חיפוש.

חיפוש על אדם בהעדר חשד סביר ובהעדר צו חיפוש- קיימת לחשוד הזכות לסרב לחיפוש:

סוגיה זו הגיעה לאוויר העולם בעקבות פס"ד של בית המשפט העליון רע"פ 10141/09 בן חיים נ' מדינת ישראל (הלכת בן חיים), באותו פסד דין נקבע כי בהעדר חשד סביר, ובהעדר צו חיפוש השוטר יוכל לבצע את החיפוש רק בהסכמת החשוד,  להסכמה זו נקבעו מספר כללים חשובים, ואלו הם:

  1. על השוטר להסביר לחשוד את הסיבה לעיכובו שקדם לחיפוש.
  2. השוטר חייב להסביר לחשוד כי הוא רשאי לסרב לחיפוש.
  3. על השוטר להסביר לחשוד כי באם ייסרב לחיפוש, אזי שהדבר לא ייזקף לחובתו בשום צורה!

דעו לכם כי המשמעות האופרטיבית של חיפוש לא חוקי יכולה להביא בסופו של יום לביטול כתב האישום ובמידת הצורך גם לזיכוי, לכן חשוב להיוועץ עם עוה"ד פלילי מנוסה בטרם עריכת החיפוש ככל והדבר זמין מבחינתכם, או מיד לאחר מכן.

משרדנו זמין עבורכם 24 שעות ביממה- ליצירת קשר לחצו כאן!

 

צרו קשר לכל שאלה

גלילה לראש העמוד
WhatsApp chat
דילוג לתוכן