יצוג בהליכי שימוע

ייצוג בהליכי שימוע בטרם הגשת כתבי אישום

לפי סעיף 60א לחסד"פ– הליך השימוע מתקיים לפני הגשת כתב אישום בעניינו של אדם ותכליתו לאפשר לחשוד ועורך דינו המבקשים זאת הזדמנות להציג את טענותיהם בפני רשויות התביעה בטרם יחולו ההליכים הפלילים בבית המשפט.

סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי קובע כי בעבירות מסוג פשע, שדינן מעל 3 שנות מאסר, על רשויות התביעה להודיע לחשוד על זכותו לשימוע, כדי שהחשוד יוכל לפנות אליה בבקשה לחזרה מאישום בתוך 30 ימים בבקשה מנומקת- מדוע יש לחזור מכתב אישום כנגדו. זכות השימוע הינה נדבך נוסף וחשוב בהליך הפלילי מאחר שהיא מאפשרת לחשוד לטעון טענות אשר יהיה בכוחן למנוע הגשת כתב אישום נגדו, ובכך לסיים את ההליך הפלילי כבר בשלב הזה.

בתפ"ח 1138/05 מדינת ישראל נגד יעקב ארד– נקבע כי הליך היידוע ובעקבותיו השימוע הינו זכות יסוד המוקנית לנחקר המאפשרת לו לשטוח את טענותיו במלואן ועל התביעה להאזין לדברים בנפש חפצה ומתוך נכונות להשתכנע. עוד נקבע שמדובר בזכות טיעון שהינה מן הזכויות היסודיות במשפט הישראלי ונמנית עם עקרונות של הצדק הטבעי וקשורה בטבורה לחובת ההגינות השלטונית.

קיבלתם זימון לשימוע מה עליכם לעשות?

מרגע קבלת המכתב חל מרוץ של 30 ימים בלבד כדי לפנות לרשויות התביעה בניסיון להימנע מהגשת כתב אישום. ישנה חשיבות מכרעת בהיוועצות עם עו"ד פלילי מנוסה במסגרת הליך השימוע. רק עורך דין רשאי לפנות בשמו של החשוד ולקבל לידיו את עיקר חומרי החקירה בתיק, ובעזרת חומר החקירה העורך דין יבטיח את תקינות הליך השימוע. הליך השימוע יכול להיעשות הן בכתב והן בעל פה.

הליך השימוע יש בכוחו כדי להביא לכך שבסופו של יום לא יוגש כנגדך כתב אישום.

הוגש כנגדך כתב אישום בעבירת פשע ולא ניתנה לך זכות השימוע?

הוגש כנגדך כתב אישום בעבירת פשע שדינה מעל 3 שנות מאסר, ולא קיבלת זימון להליך שימוע. גם כאן אסור להקל ראש, ויש לפנות לעו"ד פלילי מנוסה במהרה. בתי המשפט השונים בישראל מבטלים לא אחת כתבי אישום במקרים אשר בהם לא ניתנה לאזרח זכות השימוע.

זכות השימוע כפי שצוין הינה זכות יסוד ראשונית במעלה, ולכן אין לזלזל בה, התייעצות עם עו"ד פלילי מנוסה- תביא למיצוי הגנה על זכויותיכם.

 

צרו קשר לכל שאלה

גלילה לראש העמוד
WhatsApp chat
דילוג לתוכן