לכל נפגע עבירה – יש זכויות, אולם לא כולם יודעים כיצד לממשן.

נפגע עבירה הוא כל מי שנפגע ממעשה עבירה פלילית באופן ישיר. אם העבירה עצמה גרמה למותו של האדם, נפגעי העבירה הם בני משפחתו מדרגה ראשונה של אותו האדם.

סעיף 2 לחוק זכויות נפגעי עבירה התשס"א 2001: מגדיר מיהו נפגע עבירה, "מי שנפגע במישרין מעבירה, וכן בן משפחה של מי שהעבירה גרמה למותו, למעט החשוד, הנאשם או הנידון". "בן משפחה" הוא מי שהיה בן זוגו בעת מותו, לרבות ידועים בציבור, ילדיו, אחיו, ובהעדרם של כל אלה מי שהיה אפוטרופסו בעת מותו. החוק מבחין בין נפגעי העבירה השונים לפי סוג וחומרת העבירה: 1. נפגעי עבירה, 2. נפגעי עבירות מין ואלימות, 3. נפגעי עבירות מין ואלימות חמורה, ובהתאם לסוג וחומרת העבירה מוקנות להם זכויות. עם זאת, נפגע עבירה בעבירות תעבורה הם רק אלו שנפגעו במהלך תאונת פגע וברח או מתו עקב נהיגה רשלנית.

חוק זכויות נפגעי עבירה מעניק לנפגעי עבירות עבירה בדרגת עוון או פשע מספר זכויות, להלן העיקריים שבניהם:

מסירת פרטיו האישיים: פרטים אלו לא יימסרו לאיש (גם לא לנאשם או לסנגורו), אלא אם הדבר נדרש  להליכים הפליליים שעניינם העבירה שבשלה נפתחה חקירה או הוגש כתב אישום, או לצורך הגנה וטיפול בנפגע, בתנאים מסוימים.

פרטים על החשוד: נפגע העבֵרה זכאי לקבל מידע על מאסר או על משמורת אחרת בה מושם החשוד.

ליווי בעת התלונה: נפגע עבֵרת מין או אלימות חמורה זכאי שאדם שמלווה אותו, לפי בחירתו, יהיה נוכח בעת חקירתו על ידי חוקר, אלא אם כן סבר הקצין הממונה, כי יש בכך לפגוע בחקירה.[

ניהול ההליכים בזמן סביר.

הגשת עמדה להסדר טיעון: לנפגע עבֵרת מין או אלימות חמורה יש זכות להביע עמדה בפני היועץ  המשפטי לממשלה לעניין עיכוב ההליך הפלילי נגד הנאשם ולעניין הסדר טיעון שהתביעה מתכוונת להגיע אליו עם הנאשם.

הגשת עמדה לעניין שחרור או הקלה בעונש: לנפגע יש זכות שתינתן לו הזדמנות להביע את עמדתו בכתב לפני ועדת שחרורים, ובעניין חנינה או הקלה בעונש.

דעו לכם, כי על מנת לוודא שזכויותיכם בתור נפגעי עבירה נשמרות, ועל מנת לוודא כי הינכם מקבלים את מלוא המידע המגיע לכם מכוח החוק, וכי עמדתכם תשמע בצמתים בהם יש חובה לשמוע אותה, רצוי להיות מיוצג על ידי עורך דין מטעמך.

משרד עורכי דין יוסי דגה שעוסק בעיקר בייצוג נאשמים בפלילים, מכיר את הליך הפלילי על בוריו. ההיכרות עם התחום הפלילי כסניגור פלילי מאפשרת לי כעו"ד של נפגע עבירה, לעמוד על האינטרס הבלעדי שלך, ולשמור על מלוא זכויותייך בהליך הפלילי.